Вибір типу вентиляції

При виборі типу загальнообмінної вентиляції (природної чи механічний) враховують економічні вимоги і можливість досягнення необхідних санітарно-гігієнічних результатів.

Виходячи з економічних вимог, більш кращої є природна вентиляція. Якщо ця вентиляція організується у виробничих приміщеннях за допомогою спеціальних припливних і витяжних вікон, то вона називається аерацією. Аерація дозволяє організувати повітрообмін великого об'єму (до декількох мільйонів м3/год повітря) без вентиляторів і повітроводів, що значно дешевше механічної вентиляції. Крім цього аерація працює без шумових ефектів у відмінності від механічної. Однак аерація має недоліки:

- залежність повітрообміну від температури зовнішнього повітря (тому влітку аерація може не забезпечувати необхідний повітрообмін);

- неможливість обробки вхідного повітря.

Механічна вентиляція не має цих недоліків.

Тому дуже часто у виробничих приміщеннях застосовують змішану вентиляцію, тобто передбачають і природну і механічну. Якщо можна виділити локалізовані джерела шкідливостей, то там застосовують механічну витяжну вентиляцію. Якщо в робочій зоні не забезпечується необхідна чистота чи температура повітря, то там можна застосувати припливну механічну вентиляцію, тобто повітряне душування.

4 Визначення геометричних розмірів повітроводів для механічної
вентиляції чи площ припливних і витяжних вікон для природної
вентиляції

Можливо два варіанти розрахунку:

- задаються з конструктивних розумінь стандартною площею повітроводів чи вентиляційних вікон і визначають швидкість руху повітря

, м/с (1.15)

де L – необхідний повітрообмін, м3/с;

F – площа повітроводу чи сумарна площа припливних вікон, м2.

Отримане значення ν необхідно порівняти з припустимим νдоп. Для повітроводів припливної вентиляції приймають νдоп = 3-8 м/с. А якщо вентиляція призначена для переміщення механічних домішок (наприклад, витяжна установка), то νдоп може досягати 12-15 м/с. При цьому необхідні міри для захисту персоналу цехів від дії шуму цієї установки;- задаються швидкістю руху повітря у повітроводах (не вище припустимої), а площу повітроводів визначають по формулі

Fр = L / ν, м2 (1.16)

Із стандартного ряду типорозмірів повітроводів вибирають найближче значення Fтр і перераховують фактичну швидкість руху повітря по даному перерізі Fтр по формулі (5.15).

Для природної вентиляції розрахунок закінчується, а для механічної необхідно вибрати вентилятор і двигун.


2669303875056765.html
2669341170407653.html
    PR.RU™