Первинне розміщення на фондових біржах

Розглянемо особливості первинного розміщення акцій у Великобританії, у котрій акціонерний капітал у силу історичних причин грає важливу роль в економічному розвитку.

Відповідно до законодавства Великобританії, компанії (тобто акціонерні товариства) класифікуються як привселюдні і приватні. У залежності від цієї класифікації визначаються права і правила організації первинної емісії цінних паперів. У статуті привселюдної компанії в обов'язковому порядку повинно бути зазначено, що вона є привселюдною (у назві є абревіатура PLC — Public Limited Company). На відкриту підписку мають право тільки привселюдні компанії. Усі інші, за винятком компаній, учасники яких відповідають по всіх зобов'язаннях усім своїм майном, мають право здійснювати тільки приватне розміщення.

Первинна емісія привселюдних компаній здійснюється з дотриманням таких правил. Перше — для одержання права емісії компанія повинна бути зареєстрована в реєстраційній палаті (Register of Companies) і мати капітал установленого положенням розміру. Друге — привселюдні компанії розміщають первинні емісії переважно через фондову біржу. Як було відзначено вище, у США фондові біржі організують вторинний ринок для корпоративних цінних паперів2. Цінний папір компанії повинна пройти лістинг, тобто офіційний допуск на біржу (див. далі).

У англійській економічній літературі пояснюються причини первинного розміщення акцій у Великобританії на фондовій біржі.

Престиж компанії підвищується, якщо її акції проходять біржове котування.

На думку фінансових менеджерів компаній, на біржі легше мобілізувати необхідний капітал, ніж на позабіржовому ринку.

Статус компанії підвищується і їй легше розміщати свої боргові зобов'язання.

Зростає значимість компанії, що сприяє збільшенню обсягу її продажів.

Компанії віддають перевагу, щоб вартість їхніх акцій у більшій мірі визначалася попитом і пропозицією на біржі, чим суб'єктивною оцінкою професіоналів із фінансових інститутів.

Розподіл акцій серед персоналу компанії стає більш привабливим, тому що її робітники та службовці одержують легко реалізовані фінансові активи.

Акції, що котируються на біржі, більш прийнятні при заставних операціях. Приватизація, що провело уряд Великобританії, додало ще одну причину первинних емісій. Уряду було легше проводити приватизацію державних компаній, розміщаючи їхньої акції на фондовій біржі.


2669903364561562.html
2669954285796995.html
    PR.RU™