Тема: Особливості дошкільного дитинства

План

1. Дошкільне дитинство – унікальний період формування особистості

2. Характерні особливості дітей дошкільного віку.

3. Індивідуальний підхід до дитини як умова забезпечення її різностороннього розвитку.

Література

1. С.Ладивір. Чого воліє дитяча природа? /Дошкільне виховання. – 2011.-№ 4/

2. Т.І.Поніманська. Дошкільна педагогіка. – К., 2004

«Дитина – мандрівник, що вирушає в далекі, невідомі краї, мандрівник, який ніколи не повертається назад»

Ш.Амонашвілі

Дошкільне дитинство – особливий, значущий час проживання особистості. Протягом перших шести – семи років життя дитина розвивається надзвичайно стрімко. У її фізичному і психічному розвитку відбуваються грандіозні зміни: дитина з безпорадної істоти перетворюється на свідому людину, набуває важливих якостей, які в подальшому лише вдосконалюються і розвиваються. В народі кажуть, що людина двічі живе на світі: перший раз – у дитинстві, другий – у спогадах про нього.

Згодом темп активного розвитку природних сил поступово сповільнюється. Якщо не використати повною мірою так званий сензитивний період для становлення певного новоутворення, потім доводиться коригувати цей процес зі значними труднощами (зокрема 2-4 роки - для розвитку зв’язного мовлення; середній дошкільний вік – для пізнавальної активності; старший – для довільної регуляції поведінки). Роль дошкільного дитинства полягає в оволодінні загальними людськими знаннями, уміннями, у набутті психічних якостей, необхідних для життя (оволодіння мовою, орієнтація в часі, просторі, формування стосунків з людьми, розвиток сприймання, мислення, уяви тощо).

Дошкільне дитинство забезпечує загальний розвиток, який слугує фундаментом для набуття спеціальних знань і навичок з різних видів діяльності. Усі новоутворення дошкільного віку не є сумою знань, а певним рівнем пізнавальної активності, самостійності, творчості, ставлення до себе і до інших.

За сприятливих умов життя і правильного виховання у дітей під час виконання різних видів діяльності (гри, праці, навчання, спілкування) інтенсивно розвиваються: синтетичне сприймання простору і часу, образне мислення, творча уява – психічні процеси, необхідні не лише дошкільнику, школяреві, а й дорослій людині.Якщо ці процеси не будуть належно сформовані в дошкільному віці, наділі цю прогалину буде важко заповнити, а то й неможливо.

***

Дошкільне дитинство характеризують такі особливості розвитку дитини:

1. Активне ставлення до навколишнього, яке виявляється в допитливості. Видатний вітчизняний педагог К.Д.Ушинський наголошував, що «у здорової дитини око хоче бачити, вухо – чути, руки – хапати, ноги – ходити, розум хоче мислити». Причиною такої особливості дитини за вченням І.Павлова та І.Сєченова є вроджений орієнтовно-дослідницький рефлекс (рефлекс «що таке?»). Недарма дошкільнят часто називають «чомучками».

2. Наслідуваність – друга особливість дітей дошкільного віку. У дітей недостатньо власного досвіду і знань, тому вони часто наслідують дорослих. Діти повторюють як позитивне, так і негативне в поведінці, мові, ставленні до людей. Тому дорослі (вихователі, батьки) повинні бути взірцем для наслідування.

3. Третьою особливістю дитини-дошкільника є рухова активність. Причиною цього є вроджена потреба в рухах.

4. Наступна особливість дошкільнят – емоційність і вразливість. Дитяча психіка знаходиться в стані розвитку, психічні процеси лише формуються, збудження і гальмування ще не врівноважені, тому дитина дуже чутлива до зовнішніх впливів. Діти не переносять грубощів, крику, чутливо реагують на фальш у ставленні до них. Тому дорослі повинні бути доброзичливими, чуйними, терплячими і щирими з дитиною, адже спогади дитинства залишають слід на все життя.


2670549784644027.html
2670583919014965.html
    PR.RU™