Провайдери

Провайдер - це організація, що надає за плату послуги Ігнетес іншим організаціям та приватним особам, які під'єднуються до її сервера.

Провайдери у свою чергу під'єднані до швидкісних пунктів досту­пу до мережі (NАР) Internet високошвидкісними комунікаційними ліні­ями, які створюють магістраль. До магістралі під'єднуються "ребра" -низькошвидкісні мереж.

Провайдери пропонують кілька видів послуг, які відрізняються швидкодією і можливістю роботи з різними службами:

• о#-Нпе - неінтерактивне спілкування у вигляді листування з
використанням електронної пошти та конференцій;

• оп-lіпе - інтерактивне спілкування в реальному часі.

Для користування послугами ІпсегпеІ треба одержати доступ до сер­вера місцевого провайдера, який надає доступ до Ітетеї багатьом корис­тувачам одночасно.

Перелік дій для підключення до Internet

Для роботи в Іпсегпес необхідно:

• Мати комп'ютер і модем (або виділену лінію).

• Одержати доступ до одного з провайдерів ІпсегпеІ.

• Одержати для комп'ютера ІР-адресу.

• Встановити і налагодити програми-клієнти тих служб ІпІегпеІ.
послугами яких будуть користуватися.


2670636952308764.html
2670697370699245.html
    PR.RU™