ЗАВДАННЯ №6

ЗАВДАННЯ №1

Ви володієте звичайними акціями АТ «ROSARIO». Загальна сума акцій становить 900 тис.грн., в тому числі привілегірованих – 45 тис.грн з фіксованим дивідендом – 25% до їх номінальної ціни. Прибуток АТ в звітному році склав 260 тис.грн. Який дивіденд ви можете отримати?

Розв`язок
 1. Спочатку виплачуються дивіденди за привілегірованими акціями в розмірі: 45,0 х 0,25 =11,25 тис.грн
 2. Дивіденд по звичайним акціям : (260,0-11,25)/(900,0 - 45,0) х 100= 29,09%
Відповідь: 1.Дивіденд за привілегірованими акціями – 11,25 тис.грн 2.Дивіденд за звичайними акціями – 29,09%

ЗАВДАННЯ №2

Визначити плановий об`єм грошових надходжень від реалізації продукції, якщо підприємство планує реалізувати споживачам 10 т. олії по ціні 4000 грн. за 1 т., 15 т. цукру - по 2650 грн. за 1т., 12 т. муки – по 1370 грн. за 1 т. і видати в якості натуральної оплати 4т. гречки – по 2800 грн. за 1т.

Розв`язок:

Об`єм грошових надходжень складає:

10 х 4000 + 15 х 2650 + 12 х 1370 + 11200 =107390 грн.

Відповідь: Об`єм грошових надходжень складає – 107390грн.

ЗАВДАННЯ №3

Фірма «Онікс» позичила в банку «Фінанси і кредит» 10000дол.США на 3 місяці під 12% річних. Проценти сплачуються наперед. Яку суму отримає АТ «Онікс»? Яку суму фірма повинна буде повернути?

Розв`язок:
 1. Проценти за кредит : 10 х 0,12 / 12 х 3 = 300 тис.дол.США
 2. «Онікс» отримає в сумі : 10-3 = 7 тис.дол. США
 3. Повернути необхідно 10 тис.дол. США
Відповідь:
 1. Проценти за кредит – 300 тис. дол.. США
 2. «Онікс» отримає в сумі – 7 тис. дол.. США
 3. Повернути необхідно 10 тис.дол. США

ЗАВДАННЯ №4

Матеріально - грошові витрати на виготовлення продукції складають 14,5 грн. Рівень рентабельності її виробництва – 18%. Валовий дохід в виручці від реалізації – 24%. Визначити суму прибутку і фонду відшкодування робочої сили(ПДВ не враховувати)

Розв`язок:
 1. Виручка від реалізації продукції складе: 14,50 х 1,18 = 17,11грн.
 2. Валовий дохід: 17,11 х 0,24 = 4,11 грн.
 3. Прибуток: 17,11-14,50 = 2,61 грн.
 4. Фонд відшкодування робочої сили: 4,11 – 2,61 =1,50 грн.
Відповідь:
 1. Виручка від реалізації продукції складе - 17,11грн.
 2. Валовий дохід - 4,11 грн.
 3. Прибуток - 2,61 грн.
 4. Фонд відшкодування робочої сили - 1,50 грн.

ЗАВДАННЯ №5

Відповідно до бізнес – плану, підприємство передбачає отримати прибутку за два наступні роки в розмірі 60000 грн. і 80000 грн. Податок на прибуток – 30%. Ставка ризику – 10%. Сума амортизаційних відрахувань за вказані роки відповідно складає 6000 грн. і 7000 грн., початкові інвестиції – 90000 грн. Визначити суму податку на прибуток; грошовий потік; теперішню вартість грошових потоків; чисту теперішню вартість.

Розв`язок:
 1. Сума податку на прибуток складе відповідно : 60,0 х 0,3 = 18,0 і 80,0 х 0,3 = 24,0 тис. грн.
 2. Грошові потоки : 60,0 – 18,0 + 6,0 = 48, 0 і 80,0 – 24,0 +7,0 = 63,0 тис. грн..
 3. Теперішня вартість : 48,0 / (1+0,1)1 =43,6 і 63,0 / (1+0,1)2 = 52,1 тис.грн
 4. Чиста теперішня вартість: 43,6+52,1=95,7 тис.грн ; 95,7 90,0 = 5,7 тис.грн

Відповідь: 1. Сума податку на прибуток складе відповідно – 18,0 і 24,0 тис.грн. 2. Грошові потоки – 48, 0 і 63,0 тис.грн 3. Теперішня вартість – 43,6 і 52,1 тис.грн 4. Чиста теперішня вартість – 95,7 і 5,7 тис.грн.

ЗАВДАННЯ №6

АТ «Перспектива» має вільні 100000 грн. Вкладаючи їх в банк на депозит, фірма передбачає отримати через два роки 144000грн. Визначити мінімальний розмір відсоткової ставки.

Розв’язок:

Мінімальний розмір відсоткової ставки складе 100,0(1 + х )2 = 144,0

Звідси (1 + х )2 = 144,0, а х = 0,2. Тобто 20%.


2671976861538902.html
2672079829906429.html
    PR.RU™