Види контролю за підручником С.Ю. Ніколаєвої

v Поточний контроль –… здійснюється у ході вивчення конкретної теми для визначення рівня сформованості окремої навички або вміння, якості засвоєння певної порції навчального матеріалу [Ніколаєва, с. 271].

v Рубіжний контроль –… проводиться після закінчення роботи над темою, тематичним циклом, в кінці чверті, року [Ніколаєва, с. 271].

v Підсумковий контроль –… реалізується після завершення відповідного ступеня навчання іноземної мови [Ніколаєва, с. 271].

v Взаємоконтроль– … здійснення контролю володіння іншомовною мовленнєвою діяльністю самими учнями [Ніколаєва, с. 272].

v Самоконтроль– це розумове вміння, яке забезпечує навчальну дію порівняння результатів власного виконання навчального завдання (програми) зі змістом і зовнішнім оформленням відповідного (заданого) іншомовного матеріалу [Ніколаєва, с. 272].

v Самокорекція– цеінтелектуальне вміння, котре забезпечує безпосереднє виправлення самим учнем усвідомленої помилки з метою підвищення рівня реалізації навчально-контрольної діяльності в цілому [Ніколаєва, с. 272].

v Тестовий контроль/ тестування– … використання і проведення тесту, …цесукупність етапів планування, складання і випробування тестів, обробки та інтерпретації результатів проведення тесту [Ніколаєва, с. 273].


2672766028513044.html
2672838319292623.html
    PR.RU™