Практичний вимір на педагогічну практику

1. Ознайомтеся з куточком книги в різних вікових групах дошкільного закладу, зробіть опис його обладнання.

2. Виготовте проекти та ескізи обладнання:

а) куточку книги;

б) кімнати казки в дошкільному закладі.

3. Ознайомтеся з наявною художньою літературою в групах, у педкабінеті (для ви­хователів, для дітей), з місцем її зберігання (каталоги, шафи, вітрини, виставки); з се­ріями художніх ілюстрацій (альбоми) та репродукціями художніх картин за змістом казок; з картотекою діафільмів, обладнанням для показу різних видів театрів; дайте письмовий аналіз їх.

4. З'ясуйте розуміння дітьми змісту художнього тексту (казки, оповідання, вірша). З цією метою прочитайте дитині художній твір і запропонуйте розповісти його.

5. Складіть тематичний покажчик казок про тварин для кожної вікової групи до­шкільного закладу.

6. Доберіть твори до бесід за змістом художніх творів:

а) бесіда про відтворення прочитаного;

б) бесіда за запитанням автора твору;

в) бесіда у зв'язку з прочитаним;

г) бесіда морально-оцінювального змісту;

д) бесіда, спрямована на з'ясування розуміння дітьми засобів художньої вираз­ності твору;

є) бесіда на розуміння дітьми жанрів твору;

є) узагальнювальної бесіди «Мій улюблений дитячий письменник» (або «Мої улюблені книги»; «Мої улюблені казки»).

7. Розробіть педагогічну консультацію для батьків з питань формування художньо-мовленнєвої компетенції дошкільників.

8. Розробіть каталог сучасних українських дитячих книг.

Тезаурус


2675791091813412.html
2675839549535159.html
    PR.RU™