Договір перевезення

Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором перевезення.

Загальні умови перевезення визначаються ЦКУ, ін. законами, транспортними кодексами (статутами), ін. нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них.

Одна сторона - перевізник Договір пе­ревезення Друга сторона - відправник
зобов'язується доставити довірений їй другою сто­роною вантаж до пункту призначення та видати йо­го особі, яка має право на одержання вантажу (оде­ржувачеві) вантажу зобо­в'язується сплати­ти за перевезення вантажу встанов­лену плату
зобов'язується перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а в разі здавання багажу — також доставити багаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання багажу пасажира та багажу пасажир зобов'я­зується сплатити встановлену пла­ту за проїзд та за провезення бага­жу
Договір перевезення вантажу Укладається У письмовій формі
Підтверджується Складанням транспортної накладної (коносамента або ін. документа, встановленого транспортними кодексами (статутами)
Пасажира та багажу Підтверджується Видачею відповідно квитка та багажної квитанції, форма яких встановлюється транспортними кодексами

Пасажир має право:

1) одержати місце у транспортному засобі згідно із придбаним квитком;

2) провозити з собою безоплатно одну дитину віком до 6 років без права зайняття нею окремого місця;

3) купувати для дітей віком від 6 до 14 років дитячі квитки за пільговою ціною;

4) перевозити з собою безоплатно ручну поклажу у межах норм, встановлених транспортними кодексами (статутами);

5) зробити не більше однієї зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів (квитка) не більше ніж на 10 діб, а в разі хвороби - на весь час хвороби;

6) відмовитися від поїздки, повернути квиток і одержати назад повну або часткову вартість квитка - залежно від строку зда­вання квитка згідно з правилами, встановленими транспорт­ними кодексами;7) отримувати повну та своєчасну інформацію про час та місце відправлення транспортного засобу за вказаним у транспор­тному документі (квитку) маршрутом.

8) ін. права.


2676068275850839.html
2676183192335124.html
    PR.RU™