Ситуаційна задача 14

У боксованій палаті інфекційної лікарні знаходяться дві шестирічні дівчинки, хворі на кашлюк. Площа палати 18 м2, висота палати 3,0 м, палата провітрюється через кватирку, площею 0,2 м2. Частота провітрювання 2 рази на годину по 5 хвилин. Швидкість руху повітря в кватирці - 0,1 м/сек. Вологе прибирання – 2 рази на добу із застосуванням 1% розчину хлорного вапна. Рівні бактеріального обсіяння повітря при зростанні на МПА – 10000, на кров'яному агарі - 80 КУО/м3.

При оцінці фізичного розвитку дівчат встановлено, що перша дівчинка має зріст 119 см, окіл грудей – 55 см, масу тіла 22,6 кг. Друга дівчинка має зріст 128 см, окіл грудей 63 см та масу тіла 28,4 кг. Результати виконання тесту Керна-Ірасека – перша дівчинка на 7 балів, друга дівчинка - на 11 балів.

Питання

1. Визначте умови перебування хворих і характеристику повітряного середовища в палаті. Оцініть ефективність природної вентиляції.

2. Оцініть рівень фізичного розвитку дівчат і можливість їх навчання в школі.

Завідувач кафедрою гігієни і медичної екології

Доцент Засипка Л.Г.

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної роботи ОНМУ

З.д.н.т. України професор Ю.І. Бажора

Ситуаційна задача 15

У палаті інфекційної лікарні знаходяться двоє шестирічні хлопчика, хворих на дизентерію. Площа палати 20 м2, висота палати 3,2 м, палата провітрюється через кватирку, площею 0,2 м2 Частота провітрювання 2 рази на годину по 5 хвилин. Швидкість руху повітря в кватирці 0,1 м/сек. Вологе прибирання – 4 рази на добу із застосуванням 1% розчину хлорного вапна. Для визначення рівня бактеріального обсіменіння зроблений посів повітря за допомогою апарату Кротова на МПА і кров'яний агар. Після експозиції підрахована кількість бактерій в 1 м3 – при зростанні на МПА – 4000, на кров'яному агарі – 18 .

У лікарні для приготування їжі використовують артезіанську воду. Склад води: прозорість – 30 см, запах 1 бал, сухий залишок – 980 мг/л, нітрати – 20 мг/л, фтор – 0,03 мг/л, твердість 7,0 мг-екв./л, колі-титр – 500 мл, загальне мікробне обсіменіння– 20 КУО/мл.Питання

1. Визначте умови перебування хворих і характеристику повітряного середовища у палаті. Оцініть ефективність природної вентиляції.

2. Дайте висновок за якістю води, що споживається в лікарні.

Завідувач кафедрою гігієни і медичної екології

Доцент Засипка Л.Г.

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної роботи ОНМУ

З.д.н.т. України професор Ю.І. Бажора


2676538638904128.html
2676610810439938.html
    PR.RU™