Спроба державного перевороту 19-21 серпня 1991 року в СРСР та його наслідки.

39. Історія української державної символіки.

40. Соціально-економічний розвиток України в ринкових умовах.

Форми контролю: письмові роботи, доповіді, реферати, опитування на семінарі, дифзалік.

Питання для підсумкового модульного контролю

1. Предмет та методологія курсу Історія України.

2. Історіографія та джерелознавство курсу Історія України. Хронологія.

3. Трипільська культура: характерні ознаки.

4. Кімерійське царство.

5. Скіфо-сарматські поселення на території Київської Русі.

6. Перші східнослов'янські поселення на території Київської Русі.

7. Політичні події в Русі. Організація давньоруської держави.

8. Введення християнства та його значення.

9. Феодальна роздробленість давньоруських земель.

10. Південно-західна Русь в період феодальної роздробленості.

11. Боротьба населення Русі проти монгольських нападів та агресії польських та німецьких феодалів.

12. Українські землі під гнітом литовського князівства та польського королівства.

13. Польсько-литовські унії та роль України ХIV-ХVII ст.

14. Соціально-політична та економічні передумови виникнення козацтва та Запорізької Січі.

15. Структура суспільних інституцій Запорізької Січі.

16. Причини, характер та періодизація визвольної війни 1648-1654 р.р.

17. Ліквідація польсько-шляхецького режиму та утворення Української держави.

18. Зборівський та Білоцерківський трактати.

19. Березневі статті. Входження під російський протекторат.

20. Боротьба за збереження незалежності. Поділ України на Лівобережну та Правобережну.

21. Україна та Північна війна 1700-1721 рр. Полтавська битва 1709 р.

22. Соціально-політичний та економічний розвиток України в ХІХ ст.

23. Скасування кріпацтва. Розвиток України після реформи 1861 р.

24. Формування та розвиток української народності.

25. Кирило-Мефодіївське товариство. ―Книга буття українського народу.

26. Рух громад в Україні в ХІХ ст.

27. Лютнева буржуазно-демократична революція та створення Центральної Ради28. Універсали Центральної Ради. Проголошення УНР.

29. Відносини – Центральної Ради з урядом радянської України.

30. Гетьманат П. Скоропадського, основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики.

31. Директорія та причини її краху.

32. Акт злуки УНР та ЗУНР.

33. Встановлення Радянської влади в Україні.

34. Політика ―воєнного комунізму та її наслідки.

35. Розвиток України в умовах НЕПу.

36. Входження України до складу СРСР.

37. Індустріалізація в Україні.

38. Запровадження колгоспного ладу. Голодомор 1932-1933 рр.

39. Репресії в Україні 20-30-х років та їх наслідки.

40. Українізація 20-х років ― Розстріляне відродження.

41. Створення ОУН та проголошення самостійності УНР.

42. Об'єктивна зумовленість та суть перебудовчих процесів в Україні.

43. Україна в планах гітлерівської Німеччини.

44. Німецький окупаційний режим в Україні в роки ІІ світової війни.

45. Входження західноукраїнських земель до складу УРСР, його позитивні та негативні наслідки.

46. Рух опору в Україні ІІ світовій війні.

47. Наслідки німецької окупації.

48. Післявоєнна відбудова народного господарства та подальший розвиток України.

49. Хрущовська відлига в Україні. Десталінізація.

50. Зародження дисидентського та правозахисного руху в Україні.

51. Розвиток України в 70-х роках. Формування механізму гальмування.

52. Об'єктивна зумовленість та суть перебудовчих процесів в Україні 80-90-х рр.

53. Україна на шляху суверенітету та розвиток незалежної державності.


2677505214323864.html
2677551685922807.html
    PR.RU™