Задача 16

Спеціалізоване підприємство виготовляє один вид продукції А (однопродуктове виробництво). За місяць виготовлено 1000 виробів, з них продано 900, решта, тобто 100 шт., залишилась на складі готової продукції. Запасів готової продукції на складі на початок місяця не було. Ціна продажу одного виробу 100 грн., виробнича собівартість – 60 грн. Адміністративні витрати й витрати на збут за місяць відповідно становлять 10000 і 12000 грн.

Потрібно:

1) обчислити валовий і операційний прибуток підприємства за місяць при калькулюванні за виробничими витратами;

2) визначити операційний прибуток у тому разі, коли на собівартість товарної продукції відносяться всі витрати, окрім витрат на збут;

3) якщо операційний прибуток у цих випадках різний, з’ясувати причини відхилення;

4) обчислити рентабельність продукції (обороту) за місяць.

Задача 17

Виробництво виробу А, зазначеного в попередній задачі, передбачається збільшити в наступному місяці з 1000 до 1300 шт. У зв’язку з цим зростуть витрати на збут на 2000 грн. Загальновиробничі витрати у звітному місяці становлять 15000 грн., у тому числі змінні –

8000 грн., постійні – 7000 грн. Тобто на один виріб припадає 15 грн. загальновиробничих і 45 грн. – прямих змінних витрат.

Потрібно:

1) обчислити, як вплине на виробничу собівартість виробів збільшення їх

виробництва;

2) визначити плановий операційний прибуток у наступному місяці і його зміну

порівняно з попереднім періодом, якщо буде продано всі вироби, тобто 1400 шт.

Задача 18

Хімічний завод виготовляє з однієї сировини два продукти (А і Б). Виробничі витрати за місяць становлять 18200 грн. Продукти А і Б реалізуються без додаткової подальшої обробки. Обсяг виробництва продукту А за місяць 1000 л (ціна 15 грн. за 1 л), продукту Б – 500 л (ціна 22 грн. за 1 л). Адміністративні витрати і витрати на збут 5000 грн.

Потрібно:

1) обчислити виробничу собівартість одиниці продукції А і Б, розподіливши витрати пропорційно до обсягу виробництва в ринкових цінах;

2) визначити собівартість залишків готової продукції за умови, що на початок місяця продукції на складі не було, а за місяць передбачається продати продукту А – 800 л, продукту Б – 450 л;

3) обчислити валовий і операційний прибуток за місяць.


2677889333114242.html
2678011885734724.html
    PR.RU™