I. Translate the following passage using the vocabulary of this lesson  

I. Translate the following passage using the vocabulary of this lesson

Віруси - інфекційні агенти, відомі для більшості живих форм, у тому числі для людини, тварин, рослин, грибків та бактерій. Віруси містять генетичний матеріал (ДНК або РНК), оточений захисною білковою капсулою, яка може бути вкритою зовнішньою ліпідною оболонкою. Віруси у 20 – 100 разів менші за бактерії, надто малі, щоб їх можна було побачити у світловий мікроскоп. Найбільші віруси – поксвіруси – сягають 450 нанометрів, розмір найменших – поліовірусів – близько 30 нанометрів. Оскільки віруси не можуть розмножуватися поза межами живої клітини, вони задля розмноження розвинули механізм передачі своєї генетичної інформації від однієї клітини до іншої.

Віруси часто приносять шкоду, або навіть вбивають клітини, які вони інфікують, викликають хвороби у інфікованих організмах. Деякі віруси здатні стимулювати неконтрольований ріст клітин, спричиняють рак. Від багатьох інфекційних хвороб, викликаних вірусами, таких як, наприклад, грип, не існує ліків. Головною проблемою у розробці антивірусних препаратів є велика кількість варіацій вірусів, що спричиняють ту саму хворобу. З другого боку, практично неможливо створити ліки, які б знешкоджували вірус, не руйнуючи при цьому саму клітину. Однак, сучасні дослідження вірусів принесли багато нових відкриттів, які можуть бути корисними для покращення здоров’я людини.

Unit 3 Focus Words and Phrases

absorption, n (1) acquire, v (2) acquisition, n (2) acute, adj (3) adhere, v (2) afflicted, adj (3) aquatic, adj (1) available, adj (2) class, n (1) commandeer, v (3) common, adj (1) considerably, adv (3) constrain, v (1) content, n (3) convey, n (3) decay, v (2) demolition, n (1) derive, v (3) diverse, adj (2) division, n (1) dominant, adj (2) encounter, v (2) engulf, v (1) envelope, n (3) erect, v (1) expand, v (1) family, n (1) fertile, adj (2) filament, n (2) firm, adj (2) furnish, v (3) gain, v (1) genus, n (1) important, adj (2) improve, v (2) ingestion, n (1) inject, v (3) injury, n (3) interior, n (3) intermediate, adj (1) invade, v (3) lack, n (2) malignant, adj (3) natural, adj (2) observe, v (1) order, n (1) penetrate, v (3) persist, v (3) phylum, n (1) precursor, n (2)prey, n (1) primordial, adj (1) profound, adj (1) progeny, n (3) projection, n (2) proposal, n (1) reassessment, n (1) recurring, adj (3) regardless, adv (1) reject, v (1) rotate, n (2) shell, n (3) species, n (1) substantial, adj (1) taxon, n (1) temperate, adj (3) tissue, n (2) utilize, v (1) act as (3) as a source of (2) at least (3) either…or… (1) from one’s point of view (1) in addition (to) (3) in fact (3) infect with (3) neither…nor… (1) survive something (2) the latter (2) unlike something (3) within something (1)Revision and Additional Practice 3


2872226053140342.html
2872333459008189.html
    PR.RU™